Hvordan holde variabler samlet

Det er en del malbyggere som har spurt meg hvordan man unngår at adresser og telefon samt deres ledetekster deles om det ikke er plass til hele informasjonen på samme linje i et visittkort.

For at man skal unngå at flere variabler deles må disse kobles sammen i en formatert tekstfil og settes inn i kortet i en regel, deretter markerer man regelen i kortet og forteller malen at innholde i denne regelen ikke skal deles.

Slik gjør man 

Start med å koble variabler som vanlig. Last ned denne malen for å se det ferdige resultatet.

Når alle variabler i f.eks. besøksadressen er ferdig koblet eksporterer man dette som en formatert testksfil ved å gå på menyen File // Export / Save selection.

ISAVE_012102

 

Deretter så lager man en regel som setter inn den tekstfilen man eksporterte (om en av variablene som er i tekstfilen er til stede så settes teksfilen inn).

ISAVE_012109

 

Slett deretter alle variabler fra malen som er i teksfilen og sett inn regelen i malen (Apply variable). Marker navnet på regelen og gå til Character Properties i menyen Text // Character (hurtigtast F8).

ISAVE_012108

 

I denne dialogboksen setter man Allow Breaks til No.

Da vil alle variablene (inkludert relegelen for ledeteksten) oppfattes som en variabel og den vil ikke deles iom at vi har satt Allow Breaks til No.

Gjenta prosedyren på besøksadressen og eventuelle telefonumre.

Slik vil da et kort med lang adresse se ut (postadressen blir puttet på en egen linje istedenfor at den deles).

ISAVE_012103

 

Slik vil da et kort med kort adresse se ut (postadressen blir puttet på en samme linje som besøksadressen da det er plass til begge på samme linje).

ISAVE_012104

 

Malen inneholder også regel for å dele en epost adresse ved krøllalfa. Mer om denne reglen kan du lese om her.