Feilsøke CSV filer

Får du feilmelding når du laster inn CSV filen sjekk da følgende:

1) Om du har problemer med med bokstavene æ, ø, å, ö, ä eller andre nordiske tegn kan du lagre filen i ANSI format i Notepad for å beholde rett formatering:

Åpne filen i Notepad ved å høyreklikke på filen og velge Open With og programmetNotepad.

Velg Save As fra File menyen.

Sett Encoding til ANSI format.

2) Om får problemer med selve opplastingen bør du sjekke om noen av header navnene nordiske bokstaver eller andre spesialtegn (Æ, Ø, Å, Ä, Ö, Ã,*, / § etc. ):

Åpne filen i Notepad eller Excel og se etter spesialtegn i den øverste linjen i dokumentet.

Erstatt spesialtegn(ene) med vanlige tegn eller slett tegnene.

3) Om får problemer med selve opplastingen bør du sjekke at alle linjer har samme antall kolonner:

Åpne filen i Excel og se etter ulike antall kolonner i innholdet enn i headeren (øverste linjen i dokumentet).

I dette eksempelet har linje 3 kun en kolonne for navn og headeren har to kolonner for navn og importen vil derfor feile. Endre Excel filen slik at antall kolonner er lik i innholdet og i headeren.

ISAVE_011231

I dette eksempelet har siste rad fått kun tre kolonner fordi kontakten ikke hadde mobil, mens alle andre rader har fire kolonner og derfor feiler importen. Om man legger til et semikolon etter epost adressen, blir denne raden også fire kolonner selvom man ikke legger til et mobilnummer.