Text area variabler (multilinje)

Om en mal skal ha en eller flere variabler der brukeren skal kunne skrive inn egne linjeskift så må variabelen settes opp som en Formatted Paragraphs variabel i Studio.

ISAVE_015320

Når malen er lastet opp i isave.DIALOG setter du variabelen til en Text Area.

ISAVE_015326

 

Om du vil at kunden skal kunne velge BOLD eller Italic formatering så sjekker du av boksen Advanced toolbar. Du finner mer informasjon om denne funksjonen her.

ISAVE_015325

 

Om du får et annet resultat i PDF filen enn den formateringen du ser i Studio så er årsaken til dette at innholdet i variabelen blir satt til den tekststilen som er valgt for teksten variablene er koblet opp mot. Du kan lett se dette i Studio ved at det står et plusstegn (+) etter teksten (Paragraph) Style under fanen Form.

ISAVE_015321

I eksempelet ovenfor så ser det ut som Body Text skal bli blå, men den blir svart i PDF filen fordi stilen Normal er satt til svart. Pass derfor alltid på å fjerne plusstegnet etter teksten (Paragraph) Style under fanen Form. Du fjerner denne ekstraformateringen ved å velge teksten i malen og velge (No style) fra drop down listen under Style.

ISAVE_013513

Den enkleste måten å løse en manuell overstyring av paragrafstilener å sette korrekt formatering på paragraftilen Normal.

ISAVE_015322

 

Om teksten skal ha en annen formatering en stilen Normal, velger du bare en annen tekststil. ISAVE_015323

Det kan være at du må opprette en ny paragrafstil om det ikke finnes en slik stil i malen din fra før. Dette gjør du ved å gå til menyen Text og velge Define Styles (CTRL+SHIFT+P).

ISAVE_015327

 

 

Du kan laste ned denne malen for å se dette satt opp korrekt i Studio.

Du kan lese mer om Advanced toolbar her.