Rename PDF outputfiler

Om du har behov for at filene som genereres i isave.DIALOG har et spesielt navn, kan du benytte deg av vår post-prosess Rename.

Filene vil da få verdien fra en eller flere variabler, men merk at om filene bestilles så legges det til følgende informasjon:

ordrenummer linjenummer (leverandør) transaksjonnummer _
elementnavn linjenummer (ordre).pdf

Ekempel: 1232154_1_A6288344_OlaSteig_1.pdf

ISAVE_014954

 

Merk at det er transaksjonnummer man manipulerer i denne metoden som beskrives under.

Rename PDF outputfiler

Du åpner jobben PRINT og innstillingene for Post Processes.

ISAVE_014955

Sjekk først av boksen Execute Post Processes.

Skriv så følgende inn i feltet for Record / Executable:

C:\Applications\PrepForRename.bat

Skriv så følgende inn i feltet for Record / Arguments (bytt ut “variabel fra prosjektet”):

<<_sys_DestinationDir>> <<_sys_CurrentDocument>> <<Variabel fra prosjektet>>

Skriv så følgende inn i feltet for Job / Executable:

C:\Applications\RunBatFile.bat

Skriv så følgende inn i feltet for Job / Arguments:

<<_sys_DestinationDir>> rename.

Nå vil filene lagres i isave.DIALOG med verdien i variabelen du byttet ut med <<Variabel fra prosjektet>>.

Om du trenger flere variabler som en del av navnet må disse først kobineres med en script variabel som bruker scriptet CombineStrings.

ISAVE_014957

 

Velg filen CombineStrings.vbs fra dropdown listen.

Som parameter 1 setter du den første variabelen.

Som parameter 2 setter du den andre variabelen.

Om du trenger flere variabler må du justere scriptet CombineStrings.vbs med flere parametere.

Eksempel CombineStrings.vbs med to variabler:

Function CombineStrings (param1, param2)
CombineStrings = param1 & param2
End Function

Eksempel CombineStrings.vbs med tre variabler:

Function CombineStrings (param1, param2, param3)
CombineStrings = param1 & param2 & param3
End Function