Hvordan lage en mal

Start med å kopiere vår standard projektfil og lag en god mappestruktor som fortalt i kapittelet om standard prosjektfil.

Last ned vår standard prosjekt fil for print maler her:

Print Template Project file

Deretter åpner du prosjektfilen (filnavn.pf) og skaper ett nytt mal dokument.

File // New // Template (CTRL+N)

Definer størrelsen og klikk OK.

Definer variabler som skal fylles ut av sluttbruker i Isave

Endre oppsettet av Preview jobben ved behov. NB gjelder kun om visittkortet er stående format (maksimalt 600 px i høyden eller bredden for den beste visningen i Isave). Endre også på PreviewSmall og Thumb jobbene men bruk 250 og 100 px istedenfor 600px). Du endrer altså kun fra bredde til høyde og beholder verdiene som stod i jobben. Lag gjerne en kopi av denne prosjektfilen for ditt arkiv.

Sett inn en bilderamme i dokumentet og velg PDF filen som er utgangspunktet for din mal. Du velger PDf fil ved å gå på NEW valget under source på bilderammen.

Tips, sett Position til -3mm på TOP og LEFT, hvis produktet ditt har utfallende trykk.

Lag to tekstbokser som du plasserer over den teksten i malen som skal være variabel.

Lag to tekstbokser fordi plasseringen av Navn/tittel og den øverste linjen med telefonnummer (i dette tilfellet enten mobil, faks eller e-post som brukeren fyller ut) skal ha lik plassering uansett om brukeren fyller i alle linjene i visittkortet eller ikke.

Det vil si at vi må lage regler for at tommer linjer med ledetekst skal forsvinne om brukeren ikke fyller i disse feltene. Marker en paragraf og skriv inn det variabelnavnet som er bruk i denne paragrafen inn i feltet Auto-Hide for Paragraph. Vil kun fungere for paragrafen med en variabel. For paragrafer som inneholder flere variabler, se denne eksempelmalen som inneholder en egen PDF manual. Det finnes ulike regler for å fjerne tekst og bilder i Studio, men den enkleste og mest effektive metoden er ved bruk av regelen Auto-hide Condition for paragrafen som inneholder en variabel som ikke fylles ut av brukeren.
Sett tekstmarkøren i paragrafen som inneholder variabelen Mobil
Velg Flex fanen og fyll ut feltet Auto-hide Condition med nøyaktig samme navn som den variabelen du har definert i prosjektfilen (filnavn.pf).

Retningen på hvilken vei linjene i visittkortet rykker vertikalt i forhold til om data fylles i eller ikke endrer du under tekstboksens verdier under Form/Vertical Alignment.

Endre fontene fra standardfonten til den fonten som er brukt i visittkortet, fontverdien finner du best ved å åpne PDF filen i enten Adobe Acrobat pro eller Adobe Illustrator. Merk at Touchup Text Tool i Adobe Acrobat pro ikke viser farger i pantone eller CMYK, så når man skal lete etter definerte farger bør man bruke Adobe Illustrator. Se denne egne manualen for å definere Pantonefarger hvis dette er i bruk i din trykksak. Kort fortalt er det å eposterer et element med enten Quark eller Indesign pluginen innstalert for deretter å kopiere dette elementet inn i den trykksaken du ønsker å bruke fargen. Du sletter deretter elementet som ikke lenger behøves etter at malen er lagret en gang med det plasserte elementet i malen (da vil Pantonefargen bli definert i filnavn.TSL filen som inneholder farger og paragrafstiler).

Under fanen Variables velger den variabelen du skal gjøre en knytting til i visittkortet ved å markere teksten som du vil at brukeren skal erstatte med egne data og trykke på knappen Apply Variable som har en sort pil med en rød markering under som palettsymbol.

Auto-hide Condition brukes kun når plasseringer av hele paragrafer skal rykkes opp eller ned
1 Sett tekstmarkøren i paragrafen som inneholder variabelen E_post
2 Velg Flex fanen og fyll ut feltet Auto-hide Condition med E_post

Se regelen Value1_Value2_SHOW_ROW i prosjektfilen denne eksempelmalen for paragrafer med flere variabler.

Merk at variabelnavn ikke kan inneholde bindestreker, mellomrom eller spesialtegn hvorav de nordiske bokastavene er blant disse. Bruk Underscore ( _ ) istedenfor. Undersorce vil bli bytte ut med mellomrom når malen lastes opp i isave.

Når malen er ferdig definert lagrer man både prosjektfilen og malfilen (Save All) og eksporterer hele malen som en zipfil som lastes opp i Isave

File / Make Packager Zip