Document Actions overview

Document Actions er programatiske metoder for å endre deler eller hele malen med kraftfulle script. Den mest brukte Document Action er scriptet HiRes som ligger som en standard på alle Print jobber og som bytter ut lavoppløste bilder med høyoppløste. Dette for at Lowres PDF og preview jobber skal kjøres raskere en selve Print jobben. Men vi har etterhvert utviklet en rekke metoder for ulik bruk. Her er en fullstendig oversikt over metodene og under står det eksempel på bruk og oppsett.

 

Actions.csSetFontSizeSetter forntstørrelse

Document Action Navn på metode Hva den gjør
HiRes.cs UseHiResImagePaths Bytter lavoppløst bilde med høyoppløst
HiResByName.cs UseHiResImagePaths Som Hires, men kun utvalgte elementer
fillImage.cs setImagesResize Bilder fyller alltid Area template
Actions.cs SetBackColor Setter bakgrunnsfarge på Area template
Actions.cs SetBackColorAllPages Som SetBackColor, men på flere sider
Actions.cs SetBorderColorAllPages Setter rammefarge på Area template
Actions.cs SetTextFramePropertiesForAllPages Endre farger og fonter på tekstblokker
Actions.cs SetFontFamilyForAllPages Endre fontfamilie på tekstblokker
Actions.cs SetTextColorForAllPages Endre fontfarge på alle sider
Actions.cs SetBackColorTextBoxForAllPages Endre bagrunnsfarge på tekstblokker
Actions.cs SetGridColors Setter to ulike bagrunnsfarger på tabell
Actions.cs AddSize Justerer annonsestørrelse til neste modul ved for mye tekst
Actions.cs AutoSize Justerer annonsestørrelse ved for mye tekst
Actions.cs ChangeSize Endrer størrelse basert på høyde og bredde verdier
Actions.cs AddPage Legger til ny side (Dot Edit)
Actions.cs MovePageToEnd Flytter side bakerst (Dot Edit)
Actions.cs DeletePage Sletter side (Dot Edit)
Actions.cs SetTextColor Erstattet av SetTextFramePropertiesForAllPages
Actions.cs SetFontFamily Erstattet av SetTextFramePropertiesForAllPages
Actions.cs SetTextColorVar Erstattet av SetTextFramePropertiesForAllPages
Actions.cs addWatermarkForPage Setter vannmerke på spesifikk side
Actions.cs addWatermark Setter vannmerke på alle sider
Actions.cs switchPage Bytter masterpage layout

Hvordan bruke Document Actions

Det er under de ulike jobbene og fanen Document Actions at man kan legge til nye metoder. Som her under jobben Print, klikk på Document Actions og knappen Add.

ISAVE_012309

Oppsett av HiRes

Bytter lavoppløst bilde med høyoppløst, bruk filen HiRes.cs, metoden UseHiResImagePaths men ingen Arguments.

Oppsett av HiResByName

Bytter lavoppløst bilde med høyoppløst, brukes på store og komplekse maler med mange bilderammer for å få opp hastigheten på Printjobben. Bruk filen HiResByName.cs, metoden UseHiResImagePaths. Under Arguments setter du navnet på bilderammen(e). Har du flere enn et bilde kan du ramse opp alle bilderammenavnene separet med semikolen (Forsidebilde;Baksidebilde;Logo).

ISAVE_012311

 

Du setter navn på bilderammer ved å markere rammen og skrive inn navnet i fanen Info og feltet Name som vist på screenshot nedenfor.

ISAVE_012310

 

Oppsett av FillImage

ISAVE_012331

Dette er en metode for at bildet alltid fyller en area template, uavhengig om det er et bredde eller høydebilde. Det er laget en egen manual for oppsett av dette.

Oppsett av SetBackColor

ISAVE_012332

Sett navn på Area template som skal ha ny bakgrunnsfarge.

ISAVE_012333

Sett backgroundcolor til en variabel og sett inn navnet på area template under Area Template Name.

ISAVE_012336

Sett opp variabelen i isave.DIALOG som en dropdown der verdiene har navn på fargene du vil at brukeren skal kunne velge mellom (må altså være forhåndsdefinert i malen).

ISAVE_012335

 

Last ned denne malen for å se dette i bruk.

Oppsett av SetBackColorAllPages

Samme som for SetBackColor, men støtte for flere sider.

Last ned denne malen for å se dette i bruk.

Oppsett av SetBorderColorAllPages

Samme som for SetBackColorAllPages, men for rammer på Area Templates.

Last ned denne malen for å se dette i bruk.

 

Oppsett av SetTextFramePropertiesForAllPages

Dette er vår mest omfattende Document Action og kan eliminere bruk av mange andre Document Actions siden vi har samlet en rekke funksjoner inn i samme Document Action. Grunnen til at vi har lagt så mange parameter inn i samme Document Action er at hastigheten på PDF generering blir litt tregere for hver Document Action som legges til i jobbene i prosjektfilen.

ISAVE_014049

Du kan endre fontfamilie, fargen på fontene, fargen på rammen til tekstbokser samt bakgrunnsfargen på tekstbokser. Ved å bruke semikolon mellom navnene kan du manipulere flere tekstbokser med ulikt navn, dette er praktisk om du som i eksemplet vil endre fonten på to ulike tekstbokser men ikke endre fargen på de samme boksene. I eksemplet ovenfor så endrer vi fonten på boksene Body og Title, mens vi kun endrer fargen på teksten som ligger i boksen Title.

ISAVE_012341

Du setter opp farger og fontvalg som en dropdown i isave.DIALOG. Det er viktig at fontnavn skrives som det fremstår i fontmenyen i Studio og at de er installert på serveren vår.

Vi har laget en oversikt for deg over hvilke fonter som er på server per i dag:
http://isave.no/fonts/

Last ned denne malen for å se dette i bruk.

Oppsett av SetFontFamilyForAllPages

Samme som for SetBackColorAllPages, men for font i tekstrammer.

ISAVE_012340

Merk at vi har lagt til et parameter som heter AreaTemplateName, dette er valgfritt å bruke, men om du har et dokument med masse tekstbokser, men kun noen få som skal endre fontfamilien, går det fortere om du plasserer tekstboksene inne i en Area Template og navngir denne/disse. PDF motoren vil hoppe over alle andre tekstbokser som ikke ligger i en  Area Template med det navnet du oppgir i parameteret AreaTemplateName. NB! scriptet ser kun i den første AreaTemplate med det navnet du oppgir, så om du har tekstbokser i flere Area Templates så må disse ha unike navn og navnene må stå i feltet AreaTemplateName (parameter1) med semikolon mellom.

Eksempel: Areatemplatename1;Areatemplatename2

Last ned denne malen for å se dette i bruk.

Oppsett av SetBackColorTextBoxForAllPages

Samme som for SetFontFamilyForAllPages, men brukes for farge på tekstbokser.

ISAVE_012338

Merk at vi har lagt til et parameter som heter AreaTemplateName, dette er valgfritt å bruke, men om du har et dokument med masse tekstbokser, men kun noen få som skal endre bakgrunnsfarge, går det fortere om du plasserer tekstboksene inne i en Area Template og navngir denne/disse. PDF motoren vil hoppe over alle andre tekstbokser som ikke ligger i en  Area Template med det navnet du oppgir i parameteret AreaTemplateName.

Last ned denne malen for å se dette i bruk.

Oppsett av SetTextColorForAllPages

Samme som for SetFontFamilyForAllPages, men brukes for farge på tekst.

ISAVE_012917

Merk at vi har lagt til et parameter som heter AreaTemplateName, dette er valgfritt å bruke, men om du har et dokument med masse tekstbokser, men kun noen få som skal endre bakgrunnsfarge, går det fortere om du plasserer tekstboksene inne i en Area Template og navngir denne/disse. PDF motoren vil hoppe over alle andre tekstbokser som ikke ligger i en Area Template med det navnet du oppgir i parameteret AreaTemplateName. Merk at om du har flere tekstbokser som skal ha samme tekstfarge kan du legge til flere navn på tekstbokser ved å bruke semikolon mellom navnene i feltet TextFrameName (som i eksempelet over: Title;Body).

Last ned denne malen for å se dette i bruk.