Studio grensesnitt

Her er en veldig kortfattet oversikt over arbeids området i Studio.

Merk at dette står mer detaljert på sidene 21 til 30 i Studio manualen

Meny bar: Her finner du alle funksjonene som finnes i studio og består av følgende kategorier: File (åpne, lukke, eksportere etc.)

Project Panel: En isave mal består alltid av en prosjekt fil (filnavn.pf) samt to mal filer (filnavn.xdt og filnavn.tsl). Det er prosjekt filen (filnavn.pf) som åpnes i prosjekt panelet.  den er igjen delt inn i tre seksjoner (faner); Variabler, jobber og filer. Jobbene Print, Lowres, Preview, PreviewSmall og Thumb ligger som standard jobber i vår standard prosjekt fil og må ikke endre navn, men du kan endre instillinger i de eksisterende jobbene.

Toolbox: Her er de ulike verktøyene som Studio har og disse ligner veldig på verktøyene til Indesign og Quark. Unntaket er Area Template verktøyet som kan beskrives som en innhold container for flere elementer eller som en klippe maske hvis den brukes rundt en bildeboks.

Standard Toolbar: Her finner du de mest brukte snarveiene til funksjoner du også finner igjen under de ulike menyene. New Template (nytt mal dokument) og Save All(som lagrer endringer i både prosjekt fil og mal fil er definitivt de to knappene som benyttes mest).

Pasteboard: er det totale arbeidsområdet du har i Studio mens kun elementer som er innenfor template area (malen) blir med på PDF filene som lages i isave. Merk at om du har trykksaker med utfall må disse legges utenfor malens kant, og man må legge til Bleed area under jobben som heter Print for at utskytning programmer skal tolke nettomålene i PDF filen rett. Vanligst bruk av dette er å sette det grafiske elementet til -3mm på høyde og bredde i forhold til malens start koordinater.

Structure Panel: Her finner du oversikt over hele dokumentet ditt, og dette panelet er delt i to seksjoner; Layout og Pages. Under layout finner alle elementene på den siden du befinner deg på og ligner mye på Layers funksjonen i Indesign (men merk at rekkefølgen er motsatt av i Indesign, dvs. at det elementet som ligger fysisk øverst i listen ligger faktisk bakerst i dokumentet). Den andre seksjonen er Pages og er delt opp i Master pages (mal sider) som ligger øverst og eksisterende sider i dokumentet som ligger nederst.

Properties panel: Her definerer du verdiene til det markerte objektet eller paragrafen (størrelse, posisjon, marger etc.).  Under fanen Flex setter du regler for bilder ang. plassering i rammen og automatisk gjemme paragrafer eller objekter om ikke en variabel er til stedet. Under fanen .Edit setter du restriksjoner på om et element skal kunne redigeres i innhold og/eller flyttes og endres i redigering grensesnittet vi kaller Rediger Dokument.

Det finnes også en del predefinerte hurtigtaster som er nyttige å bruke for en rask arbeidsflyt:

  • CTRL 0 — Tilpass visning til side
  • CTRL 1 — Tilpass visning 100%
  • CTRL – (minus) — Reduser visning
  • CTRL + (plus) — Forstørr visning
  • CTRL Spacebar (mellomrom) — Snarvei til Hand Tool som gjør at du kan flytte visningens utsnitt

Nyttig tips er at du selv kan konfigurere dine egne hurtig knapper ved å gå til menyvalget Edit og velge shotcut keys

For deretter å velge hvilken funksjon du ønsker å tilegne en hurtigtast kombinasjon. Funksjonen File//Make Packager Zip er et eksempel på en funksjon som brukes hver gang du skal lage en mal pakke som kan være nyttig å ha som en egen hurtigtast.

En annen mye brukt funksjon er File // Eksport // Selection som kan være nyttig å defindere f.eks under kombinasjonen CTRL+Ø