Eksporter Indesign og Quark filer

Her finner du en rask gjennomgang av hvordan eksporter Indesign og Quark filer til Pageflex Studio.

Det første du må gjøre er å installere eksport plugin filene til Indesign eller Quark.

Samtlige plugins i en zippet fil finner du her

Adobe Indesign (Mac/PC) Quark Xpress (Mac/PC)
CS 1 Quark Xpress 6
CS 2 Quark 7 (Pre Intel Mac)
CS 3 Quark 7 (Intel Mac)
CS 4 Quark 8
CS 5
CS 5.5
CS 6

Merk at det ligger en egen instruks fil (PDF) i hver av de ulike mappene og plugin filene har egne filer for Mac OS og Windows og egne filer for de ulike versjonene av Indesign CS1 til 4 og Quark 6 til 8.

Adobe Indesign

Her er instruksene for Adobe Indesign plugin filen for CS5

Kort fortalt så avslutter du Indesign og legger plugin filen i mappen  Adobe InDesign CS\Plug-Ins\Filters folder.

Restart Indesign og velg Export fra menyen Files velg Pageflex Template som format.

Filnavnet på XDT og TSL filene som genereres vil bli de samme som på Indesign dokumentet.

Du vil få en dialogboks som bekrefter at filene er eksportert (dette er normal) klikk på OK knappen. Merk at noen funksjoner som transparente objekter og drop shadow på objekter og tekst ikke støttes. Om man trenger denne transparent eller objektstiler som ikke støttes av eksport pluginen kan man gjenskape dette ved å eksportere grafiske elementer som PDF filer fra Indesign eller Illustrator og plassere disse i malen i etterkant.

Legg filene i en mappe som vår standard prosjekt fil (Print Template Project file) og endre filnavnet Your_templatename.pf til samme navn som på XDT og TSL filene. Det vil også genereres en log fil som bekrefter at mal filene ble generert fra Indesign  filen med dato og plassering filnavn.log (denne kan slettes).

Quark Xpress

Her er instruksene for Quark Xpress 8

Kort fortalt så avslutter du Quark og legger plugin filen i mappen Quark\XTension.

Restart Quark og velg Export Pageflex Template fra menyen Utilities (Verktøy).

Filnavnet på XDT og TSL filene som genereres vil bli de samme som på Quark dokumentet.

Legg filene i en mappe som vår standard prosjekt fil (Print Template Project file) og endre filnavnet Your_templatename.pf til samme navn som på XDT og TSL filene.