Fargevalg på variabel tekst

Det finnes mange måter å løse farevalg på variabel tekst for sluttbruker, men vi skal kun ta for oss de to vanligste metodene, kontakt support@isave.no for yttligere informasjon.

  1. Via enkel formatert tekst regel og drop down valg i isave.DIALOG
  2. Via Document actions og drop down valg i isave.DIALOG

Formatert tekst regel

Dette er nok den enkleste metoden om antall fargevalg for bruker er begrenset. I eksemplet vi skal bruke har vi to valg: sort og rød tittel. Disse er definert i isave.DIALOG under dropdown menyen Fargevalg_tittel.

Du starter med å eksportere den sorte tittelen som en Formatted Text File med variabelen Tittel koblet på den formaterte teksten. Marker teksten og velg fra File menyen Export Selection.

ISAVE_013903

Filen lagres i mappestrukturen til malen du lager under mappen Text.

ISAVE_013905

Så må definere den nye fargen (Element // Define Colors [CTRL+SHIFT+C] ) og velge den nye fargen på teksten (fremdele med variabelen Tittel koblet på den formaterte teksten).

ISAVE_013904

Gjenta eksporten av filen med den nye fargen. Marker teksten og velg fra File menyen Export Selection.

ISAVE_013911

Deretter må du sette opp en regel for fargevalget i isave.DIALOG. Velg variabel av type Formatted Text med sjekkboksen As File markert og kilde RULE.  Lag en enkel regel som vist nedenfor. Har du flere farger trenger du flere definisjoner (du kan duplisere spørringene ved å trykke på ikonet med to ark over hverandre for å spare tid). Velg korresponderende formatert tekstfil som passer til drop down verdien i isave.DIALOG under regel drop down menyen Result Is.

ISAVE_013906

Når du har laget en malpakke og lastet opp denne i isave.DIALOG må du defindere Fargevalg_tittel som en drop down meny med to verdier:
FIELD VALUE = red + sort
FIELD NAME = Rød + Sort

ISAVE_013907
Set variabelen til Preview Refresh on change og sort som default value.

ISAVE_013909

Slik vi malen se ut for kunden og de kan selv velge farge på tittelen.

ISAVE_013910

Du kan laste ned denne testmalen her:

Demo fargevalg variabel tekst

 

Document actions

Vår mest omfattende Document Action heter SetTextFramePropertiesForAllPages kan benyttes for å sette tekstfarge på all tekst i en tekstboks. Du trenger en støttevariabel i isave.DIALOG for selve fargevalget (f.eks. Tekstfarge) som settes opp som en drop down meny med fargeverdiene slik de er definert i studio (Element // Define Colors [CTRL+SHIFT+C] ). I tillegg må du definere et navn på tekstboksen(e) som skal manipuleres.

ISAVE_014049

Ved å bruke semikolon mellom navnene kan du manipulere flere tekstbokser med ulikt navn, dette er praktisk om du som i eksemplet vil endre fargen på teksten på to ulike tekstbokser. I eksemplet ovenfor så endrer vi fargen på boksene Tittel, Tekst og Undertittel.

ISAVE_013902

Du definerer fargen på bokser ved å markere disse med pil-verktøyet og skrive inn navnet på boksen i feltet Name under fanen info.

Mer informasjon om document actions og oppsett av dette finner du her:

Document Actions overview