Legge til adresser i handlekurven

Her er noen av de tingene du bør huske på når du oppretter et adresser i isave. Adressene benyttes i handlekurven og kan knyttes til eksisterende avdelinger og vil da kun synes for personer som er knyttet til denne avdelingen. Det er derfor lurt at avdelingene som skal benyttes i firmaet er opprettet før du legger til adressene. Mange lurer på hvorfor adresse informasjonen i handlekurven er løsrevet fra adresse informasjonene på avdelings nivå og grunnen til dette er for å ivareta behovene som større firma strukturer har med flere lokasjoner innenfor hver avdelingsstruktur.  Det er to metoder å legge til adresser på: en og en manuelt eller via CSV fil opplasting.

Legge til adresser manuelt

Start med å gå til system i system menyen i toppen

og velg knappen ADRESSER.

Klikk på PLUSS ikonet for å opprette ny adresse

Velg Blank Address for tomme felt, Delivery address from group for å hente leveringsadresse fra en eksisterende avdeling eller  Invloice address from group for å hente fakturaadresse fra en eksisterende avdeling.

Skriv inn kundens adresseinformasjon og klikk på knappen SAVE. Merk at man må huke av sjekkboksen om adressen er en levering og/eller en fakturaadresse. Om man skal koble adressen til en avdeling slik at den kun synes for brukere knyttet til denne avdelingen velger man avdeling i dropown listen.

Legge til adresser via CSV fil.

Last ned eksempelfilen for Adresser her

Pass på å fylle i alle feltene som er relevante

AddressName = Adresse navn (synes i dropdown listen for brukere)
GroupName = Company name (synes på faktura/leveringsseddelen)
ExtAddressNumber = Unik ID for denne adressen (om man skal oppdatre via CSV ved en senere anledning)
Address = Adresse (Post og/eller gate adresse basert på sjekkboksen Leveringsadresse/Fakturaadresse)
City = Poststed
Zip = Postnummer
Country = Land
ExtGroupNumber = Avdeling (må matche nummer/navn som står i dette feltet under avdelingen den skal knyttes til)
DeliveryAddress = Leveringsadresse (Sett en X i feltet for at sjekkboksen skal bli huket av)
InvoiceAddress = Fakturaadresse (Sett en X i feltet for at sjekkboksen skal bli huket av)