Lage mal pakke

Her er en veldig kortfattet oversikt over ulike variabel typer i isave og  Studio.

Merk at dette står mer detaljert på sidene 237 i Studio manualen

Når malen er ferdig definert lagrer man både prosjektfilen og malfilen (Save All) og eksporterer hele malen som en zipfil som lastes opp i Isave

File // Make Packager Zip

Lag gjerne en snarvei til denne funksjonen gå til menyvalget:

Edit // Shortcut Keys

Dette vil spare deg for en del vandringer opp i FILE menyen.