Aktivere eksisterende firma

Når man skal aktivere et firma i isave er det to metoder å gjøre dette på.

  1. Aktivere firma som administrator
  2. Aktivere firma som sluttbruker

Aktivere firma som administrator

Skal du legge inn nye brukere, adresser, avdelinger, produkter, priser etc. må man aktivere et under firma i isave som en administrator. Isave sin hierarki logikk gjør det enkelt å administrere ulike firmaer med en og samme login.

Logg på din agent konto med brukernavn og passord som vanlig.

Start med å gå til system i venstre menyen

Klikk på knappen KUNDER

Klikk på den grønne knappen med den hvite pilen for å aktivere firmaet med administrator rettigheter. Merk at du kan velge mellom ulike administratorer fra dropdown listen ADMIN for å se isave som en spesifikk administrator. Om man ikke velger en person fra ADMIN listen aktiverer man firmaet som en nøytral administrator.

To nyttige funksjoner som også ligger på denne siden er filtrering av firmaer og redigering av firmainformasjon. Skriv inn ønsket firmanavn eller deler av et firmanavn i søkefeltet øverst til høyre og klikk på forstørrelsesglass ikonet. Klikk direkte på firmanavnet for å rediger informasjon og innstillinger for et firma.

Aktivere firma som en sluttbruker

Start med å gå til system i venstre menyen

Klikk på knappen KUNDER

Klikk på den grønne knappen med den hvite pilen for å aktivere firmaet med administrator rettigheter.

Når du har aktivert firmaet som en administrator klikker du på systemknappen igjen.

Klikk deretter på knappen FIRMAINFO.

Klikk på fanen PERSONS

Du vil nå se listen over alle registrerte personer under dette firmaet og kan aktivere en sluttbruker (markert med grått person ikon) ved å klikke på knappen Sett aktiv til høyre for personens e-post adresse. Om det er registrert mange personer på firmaet kan du skrive inn ønsket personnavn eller deler av et personnavnet i søkefeltet øverst til høyre og klikk på forstørrelsesglass ikonet for å søke opp personen du vil aktivere.

Merk at du kan også klikke på fornavnet til en person for å sende brukernavn og passord eller endre på de personlige opplysningene.