Variabler

Her er en veldig kortfattet oversikt over ulike variabel typer i isave og  Studio.

Merk at dette står mer detaljert på sidene 257 til 260 i Studio manualen

Du kan legge til eller redigere en variabel til enhver tid. Du kan redigere alt av informasjon for en variabel, inkludert dens navn, slag, eller kilde. For eksempel, du kan endre en variabel kilde fra en regel til et skript.

For å legge til en variabel

1 Velg Variabler > Legg til variabel (Variables > Add Variable) eller på Variabler verktøylinjen, klikk Legg til variabelikonet  . Studio viser da Rediger variabel dialogruten. I den velger du typen (kind) Plain text og kilden (Source) Constant for tekst variabler fra Isave.

En enda enklere metode er å duplisere den eksisterende variabelen som heter Name i vårstandard prosjekt fil.

Høyreklikk på variablene Name og velg Duplicate Project Variable da vil nemlig både type og kilde bli riktige, bare gi nytt navn til variabelen. Merk at variabler ikke kan inneholde mellomrom, bindestrek og bør heller ikke inneholder nordiske bokstaver (øæå). Bruk heller under score ( _ ) for mellomrom og bindestrek og sett inn bindestrek i ledetekstnavnet i Isave da disse tegnene er lov å bruke i isave (under Mal-admin//Variabler).

2 Skriv Inn følgende informasjon i variabelen.

Navn (Name)

Skriv inn et navn for variabelen (denne vil dukke opp i isave foran tekstfeltet som skal fylles inn av brukeren). Navn må begynne med en bokstav. Etter den første bokstaven, kan du bruke bokstaver, tall, og understreke tegn (under score) ( _ ). Ikke bruk mellomrom.

OK to publish without value


Hvis du velger denne funksjonen, vil isave generere en PDF fil selv om variablene er tomme (velges alltid). Hvis du ønsker at et felt må fylles ut bruk heller funksjonen Required field (under Mal-admin//Variabler // Edit Settings).

Type

Velg den typen variabel du trenger (i 90 prosent av tilfellene er dette Plain Text)

Merk at dette står mer detaljert på sidene 252 i Studio manualen

Som fil (As file)

Kryss av denne sjekkboksen hvis variablene er en fil i mal pakken eller i isave. For bilde variabler er denne funksjonen er alltid valgt. Kryss av hvis resultatet er fra eksporterte tekstfiler du ønsker å vise i dokumentet. Se denne manualen for et eksempel på bruken av en slik funksjon.

Kilde (Source)

I kilde boksen, velger du en kilde for variabelen. Se “Forståelse variabel kilder” på side 255 i Studio manualen for mer informasjon, eller de bestemte seksjoner nevnt nedenfor.

  • Constant. Se “Defining Constant Variables” side 262.
  • Regel . Se “With a Rule” side 263.
  • Script. Se “With a Script” side 266.

Det er likevel en enkel huskeregel; bruk Constant for alle variabler som skal dukke opp i isave og regler (Rules) for logikk basert på variabler av typen Constant. Bruk kun script om du har fått beskjed om å gjøre dette i en annen manual eller du har kompetanse på å utvikle i VB eller Java skript.