QR koder i en mal

Denne manualen viser de ulike metodene for QR koder vi kan benytte oss av i isave.DIALOG. QR koder kan brukes til å samle kontaktinformasjon i et visittkort slik at når koden “scannes” med en smart telefon så leses de dynamiske feltene inn i et meCard eller Vcard format for enkelt å legge til kontakter i telefonlisten på din smarttelefon.

QR kode demo

Lurer kunden din på hvilket format han eller hun skal velge så har vi en demo der kunden selv mottar en QR kode i vCard format eller meCard format.

Klikk her for å teste meCard kode i en PDF laget i isave.DIALOG

Klikk her for å teste VCard kode i en PDF laget i isave.DIALOG

Instalere QR plugin

Første steg er å installere en plugin til Studio, plugin lastes ned her.

Det er en PDF manual i zipfilen med instruksjoner på hvordan installere plugin på PC.

PS! du kan ikke benytte deg av HiRes.cs scriptet i maler med bruk av QR koder, bruk heller document actions scriptet HiResByName.cs som er en del av vår standard prosjekfil om du skal bruke bilder fra isave.FILES i malen, eller skru av document action HiRes i Print jobben (om alle bilder  ligger i mal-pakken dom de gjør i visittkort behøves ikke noen HiRes metode).

Instillinger for QR koden

For å justere form å farge på koden som genereres legger du ført til en variabel av type Image og kilde QRCodeGenerator (dukker opp som valg etter at plugin er installert).

Klikk deretter på knappen Plug-in Variable Editor

ISAVE_014620

 

Her kan du justere hvilken variabel som skal generere koden, kodens størrelse (vi anbefaler minimum 1 tomme, som tilsvarer 25,4 mm) og fargen på koden. Ikke rør andre innstillinger.

ISAVE_014621

 

QR kode til webside

Den enkleste bruken av QR koder i isave.DIALOG er å sette opp at koden kun skal inneholde en variabel. Velg da den variabelen (f.eks web) i dropdown menyen QR Code Text.

Du kan prøve å scanne denne koden for å se hvordan din telefon vil lese en QR kode

ISAVE_014630

 

Denne koden skal ta deg til adressen www.isavedialog.com

meCard kode i visittkort

Det er følgende variabler som benyttes i meCard formatet:

 • Lastname
 • Firstname
 • Mobile
 • Phone
 • Email
 • Web
 • Visiting_Address
 • Visiting_Address_Zip
 • Visiting_Address_City

Disse variablene kan ha norske eller svenske navn, men de må være en del av prosjektfilen selv om de ikke er i bruk i selve visittkortet de må også stå i den rekkefølgen som de står i listen overnfor i scriptet som heter meCARD i eksempel-malen.

Om variablene ikke er er i bruk i selve visittkortet setter man bare variabelen til “Hidden” og bruker enten databasekobling for at feltet skal få en korrekt verdi eller legger verdiene inn som default values.

ISAVE_014617

En eksempel-mal med meCARD format kan du laste ned her

Du kan prøve å scanne denne koden for å se hvordan din telefon vil lese en QR kode

ISAVE_014618

Koden over skal gi denne informasjonen til din telefon

ISAVE_014619

 

Vcard kode i visittkort

Det er følgende variabler som benyttes i Vcard formatet:

 • Lastname
 • Firstname
 • Mobile
 • Switchboard
 • Visiting_Address
 • Visiting_Address_Zip
 • Visiting_Address_City
 • Visiting_Address_Country
 • Company_Name
 • Title
 • Email
 • Web

Du kan laste ned en eksempel-mal for vCARD formatet her

Du kan prøve å scanne denne koden for å se hvordan din telefon vil lese en QR kode

ISAVE_014629

 

Koden over skal gi denne informasjonen til din telefon

ISAVE_014628

Kontakt support@isave.no for hjelp med oppsett.

Linker for å teste QR kodene

Her er nyttige linker for lesing av QR koder:
https://zxing.org/w/decode.jspx

Til iOS (QR Reader for iPhone by TapMedia Ltd):
http://tinyurl.com/isaveiphone

Til Android (Zxing by Google):
http://tinyurl.com/isaveandroid