Bildekvalitet på LowRes PDF og Preview

Problemstillinger:

  1. Kunden skal bruke PDF filer internt på lokal printer og får kun tilgang på Lowres.PDF filen pga av system innstillinger.
  2. Det blir for dårlig kvalitet på logoer og andre mindre PDF filer som velges fra Files (se løsning 2 og 3).

Filen som lages automatisk når man laster opp bilder i isave er ment som korrektur og er satt i så lav kvalitet som mulig for en hurtigere generering. Bildene som auto-genereres er ment som korrektur og ikke som print da dette er et ønske fra mange av våre kunder som ikke vil at den lav oppløste filen skal kunne brukes som trykk fil, og en vanlig 72 dpi fil vil ofte printe helt OK på en god laserskriver/blekkskriver.

Om du benytter deg av Løsning 3: (Bruk samme HiRes document action på jobben Lowres  og eller Preview jobben som på jobben Print) vil PDF / Preview generering baseres på originalfilen som ble lastet opp i isave og selv om du ikke endrer 72 dpi innstillingene vil denne se bedre ut en dagens lowres, da filen bruker originalfil fremfor auto generert bilde fil som utgangspunkt for genereringen. Som nevn er dette gjort for at ikke lowres skal ha noen verdi i trykk sammenheng som standard, men muligheten(e) ligger jo altså der om dere ønsker det anderledes.

 

Løsning 1: Sett HiRes setting på malen til Always avaliable, noe som vil gjøre at kunden kan laste ned den høyoppløste PDF filen. Denne metoden er klart den raskeste om maler allerede er laget og lastet opp i isave.

Løsning 2: Last opp en bedre kvalitet av Lowres bildefilene enn de som isave.DIALOG generer autmatisk. Dette gjøres per bilde under Admin/Upload Lowres.

Klikk først på den blå adminknappen på logoen/bilde:

ISAVE_013621

Deretter overskiver du Lowres filen med orginalfilen ved å klikke på knappen Upload Lowres og laste opp PDF eller JPG fiilen du lastet opp i utgangspunktet. Dette vil ogserskrive den automatisk genererte filen isave.DIALOG lager.

ISAVE_013622

Filen som lages er ment som korrektur og ikke som print da dette er et ønske fra mange av våre kunder som ikke vil at den lavoppløste filen skal kunne brukes som trykkfil.pdf filene vil uansett bil downsamplet til 72 dpi (innstilling i jobben lowres) men kvaliteten blir styrt av bildefilen som overstyrer den auto genererte filen (som har meget høy jpg komprimering pga av lagring og hastighet samt nevnte punkt om misbruk av lowres filen).

Denne metoden er hensiktsmessig om maler allerede er laget og lastet opp i isave og antall bilder er færre enn antall maler.

Løsning 3: Bruk samme HiRes document action på jobben Lowres og/eller Preview som på jobben Print (PDF generering baseres da på originalfilen som ble lastet opp i isave).

Denne metoden er hensiktsmessig om maler ennå ikke er laget eller antall maler er færre enn antall bilder.

Start med å åpne prosjektfilen og velg fanen Jobs og dobbeltklikk på jobben Lowres og/eller Preview klikk på valget Document Actions og velg radioknappen Custom Actions.

Klikk på knappen Add og velg Hires.cs fra dropdown listen.

På Class dropdown listen vegler du det ene valget som finnes i listen; Samples


På Method dropdown listen vegler du det ene valget som finnes; UseHiResImagePath

Trykk på knappen OK for å lagre dine endringer

Om du ønsker en annen oppløsning en 72 dpi på filen (standard valg i standard isave prosjekt fil) endres dette under knappen Properties.

Her kan du spesifisere din egen oppløsning under fanen Image og valget Downsampling. Trykk på OK knappen for å lagre dine endringer.