Bruk av tabulator

Om du skal bruke tabulatorer i Studio så merk at disse settes på paragraf nivået.

Det vil si at du markerer en (eller flere) paragrafer og deretter velger du Text / Paragraph eller F9 tasten.

Last ned vår tabulator eksempelmal

ISAVE_011344

 

Gå til fanen Tabs/Indents og sett din tabulatur verdi og trykk Set.

Merk at du setter selve tabulatoren i malen med tekstmarkøren i en paragraf og trykker på tabulator tasten.

ISAVE_011343

 

Har du flere tabulaturer i en paragraf gjentar du prosedyren.

ISAVE_011345

 

Du kan også definere tabs på tekst stiler, gå da til Text / Define Styles (CTRL+SHIFT+P).

ISAVE_011346

 

 

Du kan desverre ikke redigere verdien av en tabulator, du må da slette den som har feil verdi ved å først markere den i venstre kolonnen og deretter trykke på Delete knappen.

For å slette alle tabulator verdier klikk på knappen Clear All.

Du kan velge mellom venstre (standard), høyre og senter justert tabulator (se mal eksempel).

ISAVE_011348

 

 

 

Skal du ha en stiplet linje eller en helttrukket linje for eksempel til bruk i en innholdsfortegnelse kan du bruke en høyre justert tabulator og sette Leader til On.

ISAVE_011349

 

Skal du ha en stiplet linje bruker du punktum under Options, skal du ha en helttrukket linje bruker du underscore (se skempelmal).

Last ned vår tabulator eksempelmal