Adresser som dropdownlist

Den vanligste metoden for plassering av adresser i maler i isave er koblinger av ulike variabler mot ulike databser (f.eks. Postadresse mot databasen Group > Postal address etc.) men det finnes også en enklere metode for å predefinere adressene i malen slik at sluttbruker kun velger fra en dropdown liste hvilken adresse som skal vises i malen. Dette gjøres med en enkel regel av type formatert paragraf. Merk at både formaterte paragrafer og tekst filer kan inneholde variabler koblet til teksten om ønskelig. Last ned eksempel malen her slik at du kan følge de ulike stegene nedenfor.

Prosessen består av tre steg:

  1. Definer alle adressene som brukes
  2. Lag en regel som setter inn den riktige teksten
  3. Lag en dropdown liste i isave som inneholder de samme verdiene som regelen

1. Start med å predefinere alle de ulike addressene som skal brukes i malen med riktig font, farge størrelse etc. For hver gang du har definert dette riktig i malen må du eksportere disse til Text mappen i malen. Velg FILE // EXPORT // SELECTION og lagre filene med et logisk filnavn.

Du vil automatisk bli spurt om å lagre filen i mappen Text i den filestrukturen som tilhører den malen du jobber med. Du vil også få formatet riktig; Formatted Paragraphs Files (hvis teksten inneholder flere paragrafer).

Eller Formatted Text File om den eksporterte filen inneholder kun en paragraf.

2. Lag regelen i Studio som skal sette inn de ulike tekstfilene basert på valget i dropdown listen. Det er lurt å lage en regel som alltid velger en av variantene selvom ikke et aktivt valg gjøres (f.eks. den adressen som er mest i bruk, alternativ sett feltet som en variable som brukeren MÅ fylle ut).

Verdiene i regelen skal sendere matches mot dropdown listen i isave så ikke lag mer kompliserte navn en nødvendig.

Merk at sjekkboksen As File må være valgt ellers vil ikke regelen fungere.

Nå må du koble regelen til malen ved å markere alle paragrafene som adressen består av og markere regelen Adress_RULE og velge Apply Variable slik du kobler på vanlig tekst variabler i malene. Lagre deretter malen og lag en malpakke til isave (File // Make Packager zip).

3. Når du har lastet opp malen i isave velger du at variablene Adresse skal være av typen dropdown list.

Klikk på DDL knappen  for å sette inn verdiene som i sin tur skal sette inn tekstfilene basert på den regelen du har laget i Studio. Det er feltet FIELD VALUE som må samsvare med de verdiene som ligger i regelen du lagde i Studio, mens feltet FIELD NAME kan hete hva som helst da dette kun synes for kunden.

Husk å sette variabelen adresse som en dropdown meny og kryss av for refresh on change for å få preview til å oppdatere seg ved endret valg i dropdown menyen.

Kunden vil da se dette valget i isave ved dette eksempelet.