Titler som dropdownlist

Den vanligste metoden er å ha en eller flere variabler som er enten helt tomme eller koble mot person databasen men det finnes også kunder som ønsker å ha kontroll over hvilke titler som er i bruk. Den enkleste metoden å sette opp en slik mal på er å lage to variabler av typen tekst for deretter å lage en eller to dropdown lister med predefinert tittel for den norske siden av malen og en predefinert tittel for den engelske siden av malen og forutesette at sluttbruker vil velge riktig variant på den engelske siden. Men for å lage en mere feilsikker mal kan man lage en enkel regel som ivaretar at riktig engelsk tittel blir satt inn når brukeren velger den norske tittelen.

PS! Om du ønsker et valg der det ikke kommer en tittel (ingen tittel) bør du bruke dette tegnet som value “­ ” (kopier tegente mellom fnuttene, men ikke selve fnuttene) og visningsverdien “Ingen tittel”.

Denne prosessen består av tre enkle steg: 1. definere en norsk tittel variabel i malen, 2. definere en regel for den engelske tittelen og 3. definere en dropdown liste for de norske titlene i isave.

Last ned eksempel malen her slik at du kan følge de ulike stegene nedenfor.

1. Definer en tittel variabel i malen av typen tekst (Kind= Plain text) og kilde av typen konstant (Source= Constante).

2. Definere en regel for den engelske tittelen som samsvarer med verdiene i dropdown listen med de norske tittelvalgene.

Variabelen er av typen tekst (Kind= Plain text) og kilden av typen regel (Source= Rule) NB! Ikke kryss av boksen As File.

Du må nå koble denne regelen til malen slik du kobler andre variabler til malene (se side to i eksempel malen).

3. Definere en dropdown liste i isave for den norske tittelen etter å ha lastet opp malen i isave.

Klikk på knappen DDL values og sett inn alle de norske titlene som er bruk i regelen Title_English.

Trykk på CLOSE knappen og den grønne lagreknappen på variabelen før du tester malen din.

Kunden vil da se dette valget i isave ved dette eksempelet.

 

Om du også ønsker å tillate et eget fritekstfelt som brukeren skal skrive inn sin egen adresse, så må du lage to variaber (i eksempelmalen har vi laget en egen for norsk og en egen for engelsk som heter henholdsvis Free_title_field_Norwegian og Free_title_field_English).

ISAVE_013060

 

Deretter har vi satt opp en regel som vi bruker navnet til i feltet Auto-Hide Condition feltet som sier at om feltet  Free_title_field_Norwegian har verdi så skal paragrafen vises, om det ikke finnes noen verdi, så skal den skjules.

ISAVE_013061