Video

Her finner du nyttige videoer fra webinarer til mindre “hvordan gjør jeg dette” filmer.

 

ISAVE_013595

Webinar (1 time)

Håndtering av printmaler i studio og isave.DIALOG. Nye funksjoner som advanced toolbar og image crop.

ISAVE_013596

Webinar (1 time)

Håndtere nyhetsbrev i isave.DIALOG. Responsivt design, og utfordringer knyttet til dette.
Nye funksjoner knyttet til håndtering av kontakter.