isave.DIALOG products

Isave.PRINT XP
Enkel løsning for avansert malbasert produksjon og bestilling av trykksaker.
– FILES – Mediearkiv*
– PRINT – Malbasert print shop

Isave.BRAND+
Komplett løsning for avansert malbasert produksjon, bestilling av trykksaker og annonser.
– FILES – Mediearkiv
– PRINT – Malbasert print shop
– VDP – Variabel data print (masseproduksjon)
– ADS – Annonseproduksjon / forsendelse
– SMS – utgående

Isave.EDM+
Neste generasjon e-post verktøy. Oversiktelig flerbrukerløsning inkludert komplett mediearkiv.
– FILES – Mediearkiv*
– eDM – e-post utsendelser
– SMS – utgående

Isave.eDIALOG+
Unik løsning for elektronisk og automatisert dialog med e-post, sms og personlig landingssider på web.
– FILES – Mediearkiv
– eDM – e-post utsendelser
– SMS – ut og inngående
– PURL – Web / personlig landingsider
– CAMPAIGN – Automatiserte kampanjer

Isave.DIALOG+
Markedets mest komplette løsning for automatisert dialog.
– FILES – Mediearkiv
– PRINT – Malbasert print shop
– VDP – Variabel data print (masseproduksjon)
– ADS – Annonseproduksjon / forsendelse
– eDM – e-post utsendelser
– SMS – ut og inngående
– PURL – Web / personlig landingsider
– CAMPAIGN – Automatiserte kampanjer

* FILES administrasjon/nedlasting er kun tilgjengelig for ADMIN under PRINT XP og eDM+

Leveranse

Oppsett av løsning.
Løsning vil settes opp og vil være klar til bruk med standardfunksjoner og med en admin bruker umiddelbart etter avtaleinngåelse.
Opplæring
Vi tilbyr opplæring etter behov. Som en del av vår oppstart inngår to dagers opplæring med fokus på administrasjon av systemet, og gjennomgang av mulige bruksområder.
I tillegg til opplæring i administrasjon, tilbyr vi opplæring for å kunne programmere maler selv. Erfaringene våre tilsier at det bør gjennomføres 3-4 dagers opplæring (gjerne i form av 2 + 1 eller 2 + 2 dager, der man får noe tid til å jobbe med maler på egenhånd før siste del av opplæringen).
Vi kan også gjennomføre korte webinarer for gjennomgang av løsning og maler etter behov.

Malproduksjon
Isave kan i tillegg levere malproduksjon basert på deres designrammer og ønsket variabel og regelstyring. Vi kan også være delaktig i malarbeid ved behov dersom det er komplekse maler, eller dere mangler kapasitet.