Imposition in Print job

Bruk av utskytning i Print jobben kan benyttes ved to ulike scenarier

  1. Ved generering av en PDF med mange visittkort med samme navn (single record)
  2. Ved opplasting av en CSV/ kobling til en dataliste (multi record).

Mal med samme navn (single record)

Vi skal først se på varianten med en record utskutt på et ark flere ganger slik at filen kan gå rett til trykkmaskinen uten å sende via et imposition program.

Malen er den samme som før men endringen gjøres ene og alene i innstillinger i jobben PRINT. Last ned vår eksempel mal for å se metoden i bruk i Studio.

Dobbeltklikk på Print jobben i prosjektfilen og velg menyvalget Page and Sheet i menyen til venstre.

Da vil du se denne dialogboksen og velg deretter metoden Step and Repeate (Single record).

Velg Sheet Size (f.eks A4)

OBS, sett riktig avstand mellom dokumentene FØR du klikker på knappen Maximum Pages Per Sheet.

Studio vil da regne ut hvor mange rader og kolonner det er plass til på arket.

Du må selv regne ut margene ved å trekke fra dokumentenes størrelse (inkludert avstanden mellom rader/kolonner) fra arkets størrelse og dele på 2.

Eksempel A4 bredde med visittkort med 90 mm i bredden

210 – 185 (90+90+5) % 2  = 12,5mm

Eksempel A4 høyde med visittkort med 50 mm i høyden

297 – 185 (50+50+50+50+50+5+5+5+5) % 2  = 13,5mm

Da vil PDF filen som produseres se slik ut:

Business_card_imposition_SingleRecord.pdf

Mal med CSV opplasting eller Dataliste knytting (multi record)

Last ned vår eksempel mal her for å følge stegene i Studio. last ned CSV fil her for å teste malen.

Pass på at jobben er satt til ONE FILE per JOB ellers vil CSV filen skape separate PDF filer.

Velg deretter Page and Sheet i menyen til venstre.

Velg metode for imposition. Varianten Step and Repeate fordeler alle records fortløpende i dokumentet.

Last ned eksempel på 12 records Step and Repeate , dobbeltsidig dokument.

Metoden Cut and Stack tilpasser fordelingen av records i dokumentet slik at det enklere lar seg kutte av en kuttemaskin.

Last ned eksempel på 12 records Cut and Stack, dobbeltsidig dokument.

Last ned eksempel på 20 records Cut and Stack, dobbeltsidig dokument.

Merk at man også kan endre sekvensen som data kommer inn fra Across from left tilDown from Top.