PDF settings

Vår standard prosjekt fil inneholder 5 standard jobber (6 på annonser) som må være i prosjektfilen med de opprinnelige navnene. Disse navnene er PrintLowres (PDF jobber),PreviewPreviewSmall og Thumb (JPG jobber) i tillegg til EPS (kun på annonser) en siste jobb er PPML som kun brukes i forbindelse med isave.CAMPAIGN.

Merk at dette står mer detaljert på sidene 280 til 339 i Studio manualen

For å endre innstillinger i jobbene åpner du prosjektfilen (filnavn.pf) og klikker på fanenJobs. Her vi du se de nevnte jobbene  PrintLowres, PreviewPreviewSmall og Thumb.

For å gjøre en endring dobbeltklikker du på en av jobbene (f.eks Print).

For å endre innstillinger på den kontrete jobben klikker du på knappen Properties.

Her vil du på PDF jobber få de valgene du vanligvis får når du skal eksportere et Indesign eller Quark Xpress dokument til PDF.

Merk at dette står mer detaljert om innstillinger på sidene 317 i Studio manualen

Den vanligste endringen man gjør er å endre oppløsning på PDF filen som skal sendes til trykkeriet (dpi). Vår standard prosjekt fil inneholder ingen downsampling som standard valg for denne jobben. Dette gjør at PDF filer genereres raskere, men som kan gjøre PDF filer med bilder relativt store om man setter inn store bildefiler. Skal du bruke maler med bilder anbefaler vi at du setter en maksimumsgrense for bildene (f.eks. 300 dpi).

Andre innstillinger som er nyttige å vite om er kutte merker som man finner under valgetMarks and Bleeds.

Funksjonen brukes litt anderledes enn i Indesign, der forskjellen er at man i ruten Offsetsetter inn avstanden man vil ha til nettoformatet, i ruten Length setter man inn lengden på selve kutte merke streken. En god huskeregel er at summen av verdiene i feltene Offset ogLength blir det tallet man setter inn i de fire Bleed Area feltene (Top, Bottom, Left ogRight).

Funksjonen Suppress printing brukes for elementer som vannmerker og elementer som er pre trykket (f.eks. logoer på brevark og konvolutter) eller visuelle markeringer (f.eks. vindu på konvolutter). Felles for disse elementene er at de som oftest skal synes på jobbene Lowres, PreviewPreviewSmall og Thumb men ikke på jobben Print som skal sendes til trykkeriet. Vår standard prosjekt fil har derfor dette valget aktivert for jobbeneLowres, PreviewPreviewSmall og Thumb men ikke for jobben Print.

Du må også definere i malen hvilke elementer som er satt til funksjonen Suppress printing.Dette gjør du ved å velge elementet (med pil verktøyet) og sette Suppress printing til Yes(nederste valget under fanen Form).

PS! Om du trenger mere avanserte bruk av vannmerke (f.eks ved bruk i dot edit maler) så kan to alternative metoder for vannmerke brukes.

Den siste innspillingen som ofte endres på er innstillingen om produktet som malen lages til er et høyde produkt. Da bør nemlig de tre preview jobbene (PreviewPreviewSmall ogThumb) Endres fra With til Height. Verdiene endres ikke, kun ned trekk liste innstillingenWith til Height. Verdiene for de ulike jobbene er Preview = 600px, PreviewSmall =600px, Thumb = 600px. Alternativt kan du laste ned en egen standard prosjekt fil for stående dokumenter.