Fonts

Den vanligste utfordringer med å lage maler til isave er håndteringen av fonter. Det er flere utfordringer som er viktige å være klar over men her kommer litt forklarende tekst om hvorfor disse utfordringene oppstår, hvordan man gjenkjenner disse og hvordan man løser disse. Trenger du en gratis font se på denne indeksen over Freeware foundries.

Vi har laget en oversikt for deg over hvilke fonter som er på server per i dag:
http://isave.no/fonts/

Denne oversikten viser deg om menynavnet til fonten eksisterer på serveren.
De fontene som ikke har et menynavn som inneholder en stil (Eks: Fontnavn-bold, Italic, light, heavy etc.) vil også ha de fire standardstilene installert.
De fire standardstilene er Normal, BoldItalic og BoldItalic.

Utifra denne oversikten ville du kunne leste at vi har en font som heter Arial MT, men ingen font med menynavnet Arial MT Bold, derimot kan du velge STILEN Bold på fonten med menynavnet Arial MT. 

Mac vs Windows

Den viktigste grunnen til utfordringer er at malene oftest er skapt på en Apple datamaskin som kjører Mac operativsystem og som kjent kjøres Studio under Windows operativsystem. Bare her kunne vi skrevet side opp og side ned men du kan heller lese mere her om du vil vite hvorfor dette er en utfordring. Det viktigste du trenger å vite er at fonter av typen postscript fra Macen ikke nødvendigvis kan installeres på en PC.

Når oppstår slike problemer? Disse utfordringene oppstår når man skal jobbe i Studio og man ikke får installert fonten på PCen.

Hvordan gjenkjenner jeg denne typen utfordring? Om du ser at fontfilene er 0 KB store så vil disse ikke fungere på din PC.

Hvordan unngå slike problemer? Bruk OpenType eller TrueType fonter med unike menynavn.

Finnes det alternative løsninger om jeg ikke har OTF eller TT fonter? Konvertering av fonter til disse formatene vil være en løsning eller kjøper en PC versjon av denne fonten frawww.luth.noBitstream eller Adobe

Multiple Masters (MM) fonter

En annen utfordring ved å eksportere maler fra Adobe Indesign som kjører under Mac OS er bruken av Multiple Masters fonter. Dette er en fontstandard utviklet av Adobe som gir flere menyvalg per font en de fire standard valgene (Normal, Kursiv, Fet og Fet Kursiv). Dette er stiler som heter Thin,  UltraLight, ExtraLight, Light, Medium, Book, DemiBold, SemiBold, ExtraBold, Heavy, Black, Ultra, UltraBlack, Fat og ExtraBlack. Dette er en fontstandard som ble lansert av Adobe i 1992 og senere erstattet av Open Type i 2000.Mer info om multiple masters fonter finner du her.

Studio støtter ikke disse menyvalgene, noe som gjør at man vil få en feilmelding om man åpner et mal dokument som er eksportert fra Adobe Indesign hvor en av disse stilene er i bruk. Om man ikke retter feilen ved å velge en font som har et unikt filnavn og et meny navn som passer med de fire standard menyvalgene i Studio (Regular, Italic, Bold og Bold Italic) vil man reprodusere samme feil i isave når man prøver å kjøre malen. En slik feilmelding vil f.eks kunne se slik ut:

Velg en alternativ font om du får denne feilmeldingen eller velg en erstatning font som er den samme fonten selv om denne har et annet menynavn

En slik feilmelding vil f.eks kunne se slik ut når du har lastet opp malen i isave og ikke rettet problemet i Studio: (Error): Document 1 – The font ‘HelveticaNeue’ is not available in the requested style (black upright). (critical error).

Hvordan gjenkjenner jeg denne typen utfordring? Om du kjører Mac OS og eksporterer XDT filer fra denne plattformen er det enkelt å se i font menyvalget om det vil bli en utfordring å åpne mal filen i Studio. Sjekk navnet på stilen om den har et annet navn enn de fire vanlige stilene (Regular, Italic, Bold og Bold Italic).


Hvordan løser jeg denne typen utfordring? Om du konverter fonten til Open Type eller TrueType  med unike menynavn, f.eks Helvetica Extra Black eller kjøper en PC versjon av denne fonten fra www.luth.noBitstream eller Adobe.

Aktivere fonter på server

Det å installere en font på vår server en manuell prosess så selv om du har installert fonten korrekt på din lokale PC så kan det forekomme feilmeldinger som dette:  (Error): ND4107 – The font ‘Univers LT Std 55′ is not installed on this system.

Dette løses ved å kontakte kundeservice via Helpdesk knappen og fortelle oss hvilken kunde og hvilken mal som du får denne feilmeldingen på. Vi foretrekker at du oppgirKunde ID som du finner ved å se i listen System//Kunder

Og mal ID som du finner ved å se under Print // Maler ( hold musen over navnene i listevisning modus).

Konvertering av fonter

Vi anbefaler  FontLab Studio (ca.3800 kr) eller TransType Pro (ca. 1000 kr) fra FontLab for konvertering av mac fonter. Uansett hvilket program du velger så sjekk at det løser alle dine behov før du kjøper det og de fleste programmene kommer også med demo versjoner slik at du kan teste før du kjøper. Et program som f.eks CrossFont (ca. 350 kr.) vil ikke dekke de fleste oppgaver da dette ikke har støtte for MM fonter eller gir deg mulighet til å endre menynavn. Om du konverterer fonter selv må du sjekke at kvaliteten på fonten er i henhold til OpenType Standarden, bruk Microsoft Font Validator for å sjekke at fonten ikke inneholder feil før du legger den til en mal pakke. Alle fontproblemer og tiden det tar å rydde i fontfeil som følge av korrupte fonter vil bli fakturert kunde etter gjeldene timesatser.

Vi anbefaler ikke konvertering av fonter med mindre dette er siste mulige utvei (f.eks at fonten ikke lenger er i salg), men at fonter kjøpes i OpenType format fra en fontleverandør.

Merk at noen land har lisensiering lover som gjør at konvertering av fonter er ulovlig. Er du i tvil om lovgivingen tillater konvertering av dine fonter så anbefaler vi at du kjøper en OpenType versjon av denne fonten fra www.luth.noBitstream eller Adobe.

Andre nyttige fontverktøy kan lastes ned fra Microsoft sine font sider. Spesielt nyttig er tillegget Font properties extension som lar deg se ekstra informasjon om menynavn og rettigheter for embedding av fonter._

Se mer om error log filer her

Spesialtegn

Pageflex Studio støtter en rekke spesialtegn. Disse kan gjenskapes i isave FORMSEDIT om man skriver inn unicode koden mens man holder inne ALT tasten

Her er oversikt over alle spesialtegn

Støtte for ligaturer

Pageflex Studio støtter ligaturer om denne funksjonen er skrudd på og er støttet av fonten som benyttes i malen.

Du skrur på funksjonen ved å trykke F9 (eller gå til menyen Text og velge Paragraph).

Sjekk at funksjonen Ligatures er satt til Yes.

For å sjekke at fonten du benytter støtter dette er det enkelt å søke etter unicode koden til disse tegnene i programmet Character Map.

Søk etter unicode FB01 og FB02.

Du finner Character Map her på alle PCer:
All programs // Accessories // System Tools // Character Map

Du finner komplett unicode liste her.