Logos in templates

Det er ulike metoder  for å sette opp logovalg i en isave mal. Det finnes flere måter å presentere et logovalg for brukere på enten det er en dropdown liste, en sjekkboks liste eller en bildevelger. Men vi kan likevel dele de ulike metodene inn i to hoved metoder:

  • Logo fra isave (bildevelger eller database koblet felt)
  • Logo fra mal pakke (dropdown liste eller en sjekkboks liste)

Litt om fordeler og ulemper med de to ulike metodene. Å hente logoen fra en files mappe i isave er selvfølgelig å anbefale da vil man kunne oppdatere logoen et sted ved å laste opp en ny logo på et eksisterende logo element (PS! ikke slett og last opp på nytt, da vil koblingen til allerede valgte logoer på en avdeling bli brutt og man må velge logoen på nytt på en avdeling, men overskriv eksisterende logo fil ved oppdateringer av logoen). Ulempene ved databasekoblede logoer er at det kan føre til begrenset valgmulighet for en sluttbruker som er koblet til en avdeling som likevel skal ha mulighet til å velge andre logoer en den som blir valgt som standard basert på den avdelingen vedkommende tilhører.

Fordelene med en variant der logo hentes fra en dropdown liste eller en sjekkboks liste er at listen tar lite pass i grensesnittet og alle valgmuligheter vil være tilgjengelig for alle brukere uten vedlikehold på avdelingsnivå. Ulemper ved denne metoden er at om logoen endres må mal pakken(e) oppdateres og lastes opp på nytt i isave, noe som kan være en stor prosess for kunder med mange maler.

Her er en eksempel mal som viser de to ulike metodene. Metodene i malen er beskrevet i teksten under.

Logo fra isave (bildevelger eller database koblet felt)


Denne første varianten krever to variabler: 1 Tekst variabel av type Constant (standard isave variabel) for å lage en variabel som brukes i isave.

Men selve variabelen som kobles til malen er av type Image og kilden er Script. Dette fordi en logo jo er en bilde fil og kilden er fra isave og ikke mal pakken som vanligvis brukes som kilder til bildene. Merk at skriptet må være satt opp med en referanse til variabelen som brukes i isave (i eksempelmalen heter denne BRAND), samt at parameter 2 må være en literal (rekkefølge) og denne begynner alltid på 0. Om man vil koble flere logoer til samme databasefelt i isave må man duplisere skript variabelen og endre literal fra 0 til 1 og gjenta prosessen for hvor mange logovalg som det skal være i malen. Se gjerne dettemal eksemplet for bruk av flere logoer.

Når malen er laget ferdig og lastet opp i isave så må man sette opp ett nytt spesifikasjons felt til avdelingen av type bilde.

Velg SYSTEM // SPESIFIKASJONER

Velg GROUP (avdeling)

Skriv inn navnet på det nye avdelings feltet (f.eks. Logo eller Avdelings logo)

Velg IMAGE som type og trykk SAVE.

Klikk på knappen LEGG TIL/VIS BILDER og kryss av for mappen som inneholder avdelings logoene eller  klikk på mappe navnet for å velge en spesifik logo. Husk å trykke SAVE når mappen er valgt.

For å koble logoen til en avdeling velger du en eksisterende avdeling eller oppretter en ny og klikker på knappen velg bilde.

Huk av sjekkboksen under logoen som tilhører den avdelingen du redigerer og trykk på knappen LEGG TIL UTVALG for deretter å trykke på knappen LAGRE OG LUKK.

Slik vi da feltet Logo se ut når en avdelings logo er valgt.

Husk å spare når du har gjort en slik endring på avdelingen.

Før malen kan testes må du koble logo variabelen mot det nye spesifikasjons feltet Logo under mal admin.

Husk at typen er IMAGE og feltet heter Logo og ligger under databasen GROUP.

Merk at feltet BRAND nå blir automatisk utfylt når man oppretter et nytt element og tilhører en avdeling som det er koblet en logo til.

Logo fra mal pakke (dropdown liste eller en sjekkboks liste)

Til denne varianten trenger du en variabel av typen IMAGE og kilde Constant som er koblet rett på en bilde ramme i malen.

Merk at alle logoene som skal være tilgjengelige i dropdown eller en sjekkboks listen må ligge i mappen IMAGES i mal pakken for at disse valgene skal virke senere.

Når du har laset opp malpakken til isave så må du sette opp en dropdown eller en sjekkboks liste under mal admin.

Velg DropDown og klikk på knappen DDL verdier for å legge inn verdier til listen.

Bruk det eksakte filnavnet i feltet FELTVERDI og et mer brukervennlige navn i feltet FELTNAVN (det er dette som brukere vil se i listen i malen.

Slik vil brukeren se en bildevelger av denne typen (Logo Dropdown i eksempelet over).

Her er en eksempel mal som viser de to ulike metodene. Metodene i malen er beskrevet i teksten over.